มิตรแท้โชห่วย

“การเลือกสินค้า” ควรมีสินค้าและบริการหลายหลากตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การเลือกจำนวนสินค้าแต่ละกลุ่มสินค้าได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้ร้านค้าได้ยอดขายและกำไรสูงสุด

1. สินค้าจำเป็น (กลุ่มสินค้าหลักเพื่อสร้างยอดขาย)
สินค้าที่ขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ และดึงให้ลูกค้ามาซื้อของในร้าน จำเป็นต้องมีขายตลอดเวลา ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค
makro
2. สินค้าใหม่ สินค้าเฉพาะ และสินค้าตามเทศกาล(เพิ่มยอดขายและกำไร)
สินค้ากลุ่มนี้ช่วยเพิ่มยอดขาย กำไร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน ว่ามาที่ร้านแล้วได้สินค้าครบทุกครั้งทุกโอกาส ได้แก่ สินค้าใหม่ที่ออกโฆษณา, สินค้าเฉพาะที่หาซื้อยาก หรือสินค้าตามเทศกาล ซึ่งเจ้าของร้านควรพิจารณานำ สินค้ามาจำหน่ายในปริมาณที่เหมาะสม ที่สำคัญต้องมีการติดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าร้านเรามีสินค้า กลุ่มใหม่ๆจำหน่าย
3. บริการเฉพาะของร้าน(เพิ่มจำนวนคนเข้าร้านและเพิ่มลูกค้าใหม่)
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และดึงดูดความสนใจลูกค้า เจ้าของร้านควรพิจารณา บริการเสริมต่างๆมาให้บริการในร้าน เช่น ตู้กดน้ำ, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, บริการเติมเงิน เป็นต้น บริการดังกล่าวควรสอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้าแต่ละพื้นที่ และคำนึงถึงพื้นที่และความพร้อมของร้าน
makro
gototop-makro Top