ความเป็นมา

มิตรแท้โชห่วย

makro

แม็คโคร ศูนย์มิตรแท้โชห่วย

"เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือเป้าหมายของเรา"

ไม่ว่าจะเปิดธุรกิจ เปิดร้านใหม่ หรือจะปรับปรุงร้าน ก็ง่ายนิดเดียว ด้วยบริการให้คำแนะนำ
การบริหารร้านค้าอย่างมืออาชีพ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าขายได้อย่างมั่นใจ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ แม็คโครมิตรแท้โชห่วย ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสนับสนุนให้ร้านค้าปลีกใหม่ ๆ เกิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผู้สนับสนุนหลัก

makro
gototop-makro Top