มิตรแท้โชห่วย

“ราคาและกำไร” มีความต่อธุรกิจค้าปลีกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ส่วนผสมของกลุ่มสินค้าที่เราเลือกเข้ามาขายในร้านกับ การตั้งราคาขายแต่ละกลุ่มเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ร้านค้ามีผลกำไรสูงสุด(Margin Mixed) โดยคำนึงหลักพื้นฐาน ดังนี้

1. การตั้งราคาเพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรหลักของร้าน
กลุ่มสินค้าจำเป็นต้องตั้งราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าร้านค้าเราขายของไม่แพง
2. การตั้งราคาเพื่อสร้างผลกำไรและภาพลักษณ์ความทันสมัย
กลุ่มสินค้าใหม่หรือสินค้าตามเทศกาล สามารถตั้งราคาเต็มเพื่อสร้างกำไรระยะสั้น
3. การตั้งราคาแบบสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ร้านใกล้เคียงไม่มี สามารถตั้งราคาสูงกว่าสินค้าปกติ เพื่อเพิ่มผลกำไรของร้านโดยรวมมากขึ้น
ราคาและกำไร
gototop-makro Top