งานตลาดนัดโชห่วย
และงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า
ผู้ประกอบการมืออาชีพ แม็คโครจึงได้สร้างสรรค์งาน
งาน “ตลาดนัดโชห่วย” และ งาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์” ขึ้นทุกปี เพื่อมอบความรู้ แนวความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ถูกคัดสรรและรวบรวมไว้บนพื้นที่จัดงานทั้งสองเป้าหมายคือเพื่อ เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความเข้มแข็ง และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ปัจจุบันทั้ง 2 งาน ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
makro mail

มหกรรมครบเครื่อง
เรื่องอาหารและอุปกรณ์

gototop-makro Top