มิตรแท้โชห่วย

makro

สมัครสมาชิก
แม็คโครมิตรแท้โชห่วย

สิทธิพิเศษมากมายสำหรับสมาชิก
แม็คโครมิตรแท้โชห่วย

1 ชุดคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก ฉบับเจาะลึก
ไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนผังร้านและการจัดเรียงสินค้า
2 ชุดคู่มือเปิดร้านใหม่ พร้อมหนังสือสร้าง
ความแตกต่าง
3 ชุดคู่มือปรับปรุงร้าน พร้อมหนังสือสร้าง
ความแตกต่าง
4 วารสารมิตรแท้โชห่วย
5 การเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก
6 กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ


ทั้งหมดนี้เราให้ฟรี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครสมาชิก เพื่อรับการคำแนะนำการจัดการร้านค้าปลีก และสิทธิพิเศษอื่นๆ

มีร้านค้าปลีก ไม่มีร้านค้าปลีก
* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ท่านสามารถเข้าชมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และช่องทางในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอม