Employee Well-being

line line
เพราะสุขภาพของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงใส่ใจ ดูแล แบบพี่น้อง  

ที่แม็คโคร เราเน้นทั้ง งานดี และ สุขภาพเด่น ซึ่งสุขภาพที่ดีมาจากการดูแลตัวเอง ทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย เราเข้าใจว่าสังคมปัจจุบัน การหาเวลามาดูแลตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่ทำได้ยาก เราจึงจัด Canteen เพื่อให้พนักงานได้มารับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา และเรายังจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายแบบครบวงจร ทั้งฟิตเนต โต๊ะปิงปอง ห้องสำหรับโยคะ ซุมบ้า และที่ขาดไม่ได้ คือ การเข้าโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ที่เฉพาะเจาะจง ครอบคลุมความต้องการของพนักงานทุกคน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพของพนักงาน ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรามุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนทั้งในสาขา คลังสินค้าและสำนักงานใหญ่ ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน

OTHER STORY

  • Work @ Makro

    Work @ Makro

  • Innovation

    Innovation

  • People Development

    People Development