หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) (Nathong charoen)

ลักษณะงาน
 • มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
 • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และตรงเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครบรอบปีการทำงาน
 • รับผิดชอบดูแลอัตราค้างจ้าง  และสวัสดิการของพนักงาน  งานด้านธุรการทั้งหมดของสโตร์ และให้คำแนะนำในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่บุคคล  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสโตร์
 • ดูแลและจัดสรรสวัสดิการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน
 • จัดตารางกะพนักงานในแผนก

คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์


ส่งใบสมัครงาน (Resume) มาได้ที่ E-mail : kketkhie@siammakro.co.th, pkhomgri@siammakro.co.th, sthongji@siammakro.co.th, anokprom@siammakro.co.th, ksujarit@siammakro.co.th, jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8166, 02-067-8153, 02-067-8148 หรือ Line : @makrojob

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

CP Axtra Public Company Limited.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th