ผู้จัดการแผนกจัดออเดอร์สินค้าออนไลน์ (O2O Operation) (Suphan Buri)

เปิดรับสมัคร: 1 อัตรา

Role & Responsibility
• ดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อและจัดส่งรายวัน  มอบหมายงานประจำวันให้กับสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถจัดการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า
• ดูแลติดตามการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดในเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคืน ตรวจสอบเวลาออกเดินทาง และคุณภาพของคนขับรถและจัดทำรายงานข้อมูลสรุป
• ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ และคุณภาพที่ ตกลงกับลูกค้า และมั่นใจว่าการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างปลอดภัย  จัดการและบริหารความสัมพันธ์ กับผู้ขับรถ ผู้รับจ้างและ / หรือผู้ให้บริการส่งสินค้า
• จัดทำรายงาน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปี ตามที่ร้องขอ แก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลลูกค้าตามต้องการ
• ตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาวัสดุสิ้นเปลือง แรงงาน สถานที่ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน
• รับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัยของอาหาร  ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย รักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน O2O ไว้ในสภาพที่สะอาดปลอดภัยและเป็นระเบียบ
• เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนเป้าหมายการเติบโตใน O2O
• หน้าที่อื่นๆ และโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification
1. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจการ การจัดการงานปฏิบัติการ
2. ประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง 3 ปีขึ้นไป หรือมีภูมิหลังในการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการขนส่ง
3. มีความสามารถในการดำเนินการตามแผนและผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการจัดการงบประมาณ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
6. มีทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดี
7. มีความเชี่ยวชาญกับ MS Office รวมถึง Word, PowerPoint และ Outlook 
8. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเข้ากะได้
Contact : jobs@cpaxtra.co.th / Line : @makrojob
Tel.02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

CP Axtra Public Company Limited.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th