พนักงานแผนกเนื้อสัตว์ ( Staff-Butchery ) (Onnut)

ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบหน้าร้านให้มีสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
  • ตรวจสอบป้ายร้านค้าให้มีความถูกต้อง
  • รับสินค้าร่วมกับแผนก GR รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
  • ตรวจสอบสินค้าใน Stock เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการในการสั่งสินค้าให้มีความถูกต้อง
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพศชายต้องไม่มีพันธุทางทหาร
  • ขยัน ทัศนคติดี ทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์งาน Retail Business มาก่อนขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต้องสามารถเข้าปฏิบ้ติงานกะได้ ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm126@cpaxtra.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาอ่อนนุช โทร 02-021-4770 , 084-4425722,  083-2564205

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

CP Axtra Public Company Limited.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th