พนักงานจัดเรียงสินค้า (Saraburi)

ลักษณะงาน

  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับ , จัดเก็บสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อลดยอดสูญเสีย , นำสินค้ามาเติมที่หน้าร้าน ,ตรวจสอบป้ายราคาให้มีความถูกต้อง
  • นับ Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีเมล์ hrm38@cpaxtra.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 036-731-100 ต่อ 104, 105

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

CP Axtra Public Company Limited.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th