หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) (Onnut)

ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบงานด้าน HRM ในสาขา เช่น สรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับ Staff จนถึง Supervisor ในสาขา , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน , งานฝึกอบรม และจัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา รวมถึงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งาน HRM อย่างน้อย 2 – 3 ปี ขึ้นไป
  • หากเคยผ่านงาน HR ใน Retail Business ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์


ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@cpaxtra.co.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

CP Axtra Public Company Limited.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th