หัวหน้าส่วนบริหารฐานข้อมูล (Supervisor - ALC) (Rungroj Market)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ตรวจสอบเครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมทั้งตรวจสอบรายงานต่างๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของการทำป้ายสินค้าและป้ายราคาสินค้าคุณสมบัติ
  • ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ควรมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์  , สามารถเข้างานกะได้

ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm144@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร 02-021-1830  ต่อ 104-105

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

CP Axtra Public Company Limited.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th